Enkelheten -i livet-

Petra Bråhammar


MediYoga Terapeut 


Leg. Kurator (Magister i socialt arbete)


Kundaliniyogalärare  Yinyogalärare


Mindfulnessinstruktör


           

 Yoga och meditation har givit mig insikten:


Det krävs mod att vara i stillhet och tystnad, det krävs mod att bli medveten om sig själv på ett djupare plan. 

Vågar du släppa taget och leva i nuet ger det dig en möjlighet till inre frid, styrka och balans.