Enkelheten -i livet-
Om mig

Yoga och meditation har givit mig insikten:


Det krävs mod att vara i stillhet och tystnad, det krävs mod att bli medveten om sig själv på ett djupare plan. 

Vågar du släppa taget och leva i nuet ger det dig en möjlighet till inre frid, styrka och balans.

Petra Bråhammar

Legimiterad Kurator & MediyogaTerapeut


Efter många års erfarenhet som Legimiterad kurator inom hälso- och sjukvården har jag erfarit vikten av att guida och stödja medmänniskor utifrån ett holistiskt perspektiv. Att integrera hela människan där känslor, intellektet, kropp och själ hänger ihop.


Jag är tacksam för mina utbildningar som givit mig intellektuell kunskap, men framförallt är jag tacksam för min inre resa med yoga och meditation som förankrat mig på ett djupare plan. . 


En av mina drivkrafter i mötet med medmänniskor är att vi männskor ska få en ökad förståelse för vårt känsloliv. Eftersom våra känsloreaktioner är vår inre kraft som genom evolutionen skyddat oss som art. Idag brister vi tyvärr i relation med vår känslokropp vilket gör att vi går in i ohälsa på alla plan i livet. 


Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med människor. Jag började som undersköterska/skötare och har många års erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården samt missbruksvården. Jag är utbildad socionom och sedan tio år tillbaka har jag arbetat som Kurator inom primärvården och mött medmänniskor med mental och känslomässig ohälsa. I min yrkesroll har jag stöttat och guidat medmänniskor till en ökad hälsa mentalt, känslomässigt och själsligt i samtalsbehandling, med yogaterapi och mindfulness. Jag arbetar med ett helhetsperspektiv där fokus är ökad tillit till den fantastiska organism vi är och att stärka de inre resurser, relation med sig själv mentalt, emotionelt, fysiskt och själsligt.


Mina utbildningar:


  • Socionom
  • Magister i socialt arbete
  • Mediyogaterapeut
  • Hormonyyogalärare
  • Gravidyogalärare
  • Mindfulness instruktör
  • Kundaliniyogalärare
  • Yinyogalärare